Jaunas iespējas samazināt apkures rēķinus

Alokators fiksē, cik daudz siltuma ir saņēmis katrs dzīvokļa radiators, un radioviļņu diapazonā noraida šo informāciju uz centrāli

Laikā, kad par patērēto enerģiju nākas maksāt dārgāk, arvien aktuālāk mājsaimniecībām kļūst uzskaitīt patērēto siltumu. Tam lieliski noder siltuma skaitītāji jeb alokatori, kas darbojas līdzīgi kā ūdens, gāzes vai elektrības patēriņa mērītāji, skaidro Rīgas siltuma valdes loceklis Uģis Osis.

Pirmie siltuma skaitītāji Rīgā tika iepirkti 1993. gadā, kad AS Rīgas siltums saskārās ar problēmu uzskaitīt daudzdzīvokļu ēkās patērēto siltumu. Skaitītāji izbeidza tolaik aktuālos strīdus par to, kura kaimiņmāja patērē vairāk vai mazāk siltuma, taču ar paterētā siltuma mērīšanu visai ēkai ir par maz – kopš 2016. gada obligāta prasība visām jaunajām daudzdzīvokļu mājām ir iespēja fiksēt, cik siltuma ir patērējis katrs dzīvoklis.

Vecākām ēkām šajā ziņā palīgā nāk alokatori. „Tie ir proporcionālie maksas sadalītāji, kuri uzskaita siltuma atdevi ne tikai katrā dzīvoklī, bet arī ikvienā radiatorā. Apkopojot informāciju par fiksētām proporcijām, mēs redzam, cik katrs radiators ir izplatījis siltumenerģiju,” stāsta Rīgas siltuma valdes loceklis Uģis Osis.

Kas ir alokators, ko tas dara?

Alokators (siltuma maksas sadalītājs) uzskaita siltumu, ko patērē dzīvoklis. Tas fiksē rādījumus un ar radiosignālu noraida informāciju datu savācējam, tas var būt stacionārs vai pārnēsājams. Bojājuma gadījumā alokators automātiski nosūta trauksmes ziņojumu. Alokatori nav kaitīgi un bīstami cilvēku, bērnu un mājdzīvnieku veselībai. Alokatoriem nevajag elektrības pieslēgumu, jo darbojas uz baterijām, kuras nav jāmaina visā to darbības laikā, kas ir 10 gadi.

Kā tas darbojas?

Alokatoru uzstāda uz jebkura veida radiatora un ieprogrammē atbilstoši tā jaudai un parametriem. Uz katra montē vienu ierīci, kas kopā ir savienotas sistēmā. Alokators fiksē, cik daudz siltuma ir saņēmis katrs dzīvokļa radiators, un radioviļņu diapazonā noraida šo informāciju uz centrāli. Datus var nolasīt arī alokatora displejā, un dzīvokļa īpašnieks jebkurā brīdī var kontrolēt, cik jau patērējis. Operators reizi mēnesī sniedz pārskatu par visos dzīvokļos izlietoto siltumenerģiju un aprēķina katra daļu mājas kopējā patēriņā, sagatavojot ikmēneša pārskatu, kur norādīts patērēto vienību daudzums.

Vai ir iespējams uzstādīt alokatorus tikai dažos dzīvokļos mājā?

Alokatoru darbību regulējošie normatīvie akti noteic, ka alokatori jāuzstāda visos dzīvokļos uz katra radiatora, jo to paredz šo ierīču darbības princips. Alokators nosaka, kādu daļu no mājas patērētā siltuma katrs radiators ir saņēmis. Lai aprēķinātu katra dzīvokļa siltumenerģijas patēriņu kilovatstundās, ar alokatoru palīdzību tiek noteikts, kādu daļu no mājas kopējā patēriņa ir izmantojis konkrētais dzīvoklis, un saskaņā ar atbilstošu metodiku tas tiek pārrēķināts kilovatstundās.

Vai Rīgas siltums plāno piedāvāt alokatoru ieviešanu nesiltinātās mājās?

Alokatoru ieviešanu piedāvājam gan siltinātām, gan nesiltinātām ēkām.

Ko dod alokatoru uzstādīšana?

Alokatori jeb individuālās siltumenerģijas uzskaites ieviešana ļauj iedzīvotājiem pašiem telpās uzturēt vēlamo komforta temperatūru, norēķināties par dzīvoklī patērēto siltumenerģijas daudzumu.

Svarīgi apzināties, ka temperatūras regulēšana būs pašu ziņā – siltuma maksas sadalītājs jeb alokators pats neko netaupa, bet izmēra, cik kurš radiators ir izstarojis siltumenerģiju konkrētā laikā. Katrs var regulēt vēlamo temperatūru, katrs izvēlas savu komfortu un ietekmē savu rēķinu.

Rīgas siltuma pieredze liecina, ka iespējams panākt kopējo siltumenerģijas ekonomiju ēkai (20%). Piemēram, analizējot pilotprojekta ēkas datus, rēķini bija šādi: pirms alokatoru uzstādīšanas visi dzīvokļu īrnieki par apkuri maksāja vienādi – 0,53 eiro par dzīvojamās platības kvadrātmetru, bet pēc uzstādīšanas maksa par pakalpojumu dažādiem dzīvokļiem sāka atšķirties pat vairākkārtīgi. Piemēram, dzīvokļiem, kuru iemītnieki radiatorus bija noregulējuši uz zemu temperatūru, maksa bija, sākot no 0,27 eiro par kvadrātmetru. Mājā ir arī tādi iedzīvotāji, kas vēlas karsēties +25 vai +26 grādu temperatūrā vai dzīvot pie atvērtiem logiem, tiem decembrī maksa par apkuri uzkāpa līdz 1,13 eiro par kvadrātmetru. Tostarp pat dzīvoklī, kurā īrnieki bija pavisam noslēguši radiatorus, temperatūra nenoslīdēja zemāk par +18 grādiem, bet pārējos tā nebija zemāka par +21 grādu. Kopumā pilotprojekta mājas iedzīvotāji tajā apkures sezonā ietaupīja vairāk nekā 6000 eiro. Analizējot datus, varam secināt, ka teju vienmēr katrā mājā daļa iedzīvotāju ignorē visus taupības pasākumus. Tas nozīmē, ka mājās, kurās nav alokatoru, par tādiem piemaksā kaimiņi. Tātad alokatori palīdz izvairīties no maksājumiem par citu cilvēku patērēto siltumenerģiju.

Kādas ir aptuvenās ieviešanas izmaksas?

Alokatori un to montāža – sākot no 25 eiro (ar 21% PVN). Termoregulatoru ar saistvadu ierīkošana – no 70 eiro uz vienu radiatoru (ar 21% PVN). Precīzu tāmi iespējams sagatavot pēc ēkas apkures sistēmas apsekošanas, kā arī saskaņojot datu nolasīšanas risinājumu.

Kāda varētu būt apkalpošanas un uzturēšanas maksa?

No 0,30 eiro par iekārtu (ar 21% PVN). Pakalpojuma cena atkarīga no alokatoru skaita ēkā.

Pēc cik gadiem pasākumam vajadzētu atmaksāties, ņemot vērā ieviešanas un apkalpošanas maksu, kā arī iespējamo ekonomiju?

Izvērtējot mūsu pieredzi, esam secinājuši, ka iespējams panākt kopējo siltumenerģijas ekonomiju pat 20%. Pie šādas ekonomijas alokatori mājai kopumā atmaksāsies apmēram 3 apkures sezonu laikā. Svarīgi atzīmēt, ka, ieviešot alokatorus, tiek sakārtota ēkas siltumapgādes sistēmas funkcionalitāte – patlaban vairumā ēku telpu temperatūras ir atšķirīgas, bet maksa – vienāda. Kāda ir garantija, ka visi alokatori, kas uzstādīti uz radiatoriem dzīvokļos, darbojas identiski? Alokatori ir elektroniskas ierīces, kuras tiek kalibrētas un verificētas to ražošanas procesā atbilstoši standartam LVS EN 834.