Viss kas jāzin par savu māju!

Kā samazināt maksu par zemi? Drukāt E-pasts
Ceturtdiena, 21 jūnijs 2012 11:27

Maksa par daudzdzīvokļu mājai piesaistītā zemes gabala nomu veido ievērojamu daļu mūsu rēķinos. Sūdzība ir viena: pārāk augsta zemes kadastrālā vērtība, pēc kuras aprēķina nekustamā īpašuma nodokli. Vai iespējams panākt kadastrālās vērtības samazināšanu?

Uz jautājumu atbild Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta direktors Gatis Kalniņš.

– Pievērsiet uzmanību jūsu mājai piegulošā zemes gabala lietošanas mērķim. To nosaka pašvaldība, taču gadās, ka zemes lietošanas mērķis uz papīra neatbilst faktiskajam lietojumam.

– Piemēram?

– Teiksim, mājai ir liels piegulošais zemes gabals. Gar māju ved ceļš, aiz tā sākas nosacīta zaļā zona, kur atpūšas visa rajona iedzīvotāji. Rīgā daudzos gadījumos šādu teritoriju dēvē par „sešu līdz deviņu stāvu apbūvei paredzētu zemes gabalu”. Zemei ar tādu lietošanas mērķi bāzes vērtība ir 30 latu par kvadrātmetru. Bet patiesībā neviens neko negatavojas būvēt šajā pagalmā, jo tā ir publiska teritorija. Tai vajadzētu būt ar skvēra vai dabas zonas statusu, un tādā gadījumā zemes kadastrālā vērtība būtu 70 santīmu par kvadrātmetru. Gandrīz piecdesmitkārtīga starpība! Tas nozīmē, ka pēc statusa maiņas arī nekustamā īpašuma nodoklis jums būs desmitiem reižu mazāks.

– Kā iedzīvotāji var mainīt zemes zonējumu pie mājas?

– Šai nolūkā rīdziniekiem jādodas uz Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldi Terēzes ielā 5 (citu pilsētu iedzīvotājiem – uz savām pašvaldībām). Šī iestāde nosūta iedzīvotājiem nodokļu rēķinus un nosaka arī zemesgabalu lietošanas mērķi. Iesniegumā var rakstīt: „Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 496 lūdzam mainīt zemes gabala lietošanas mērķi.” Bet vispirms, protams, vajag pašiem izstudēt šos noteikumus, lai saprastu, vai ir pamats prasīt pārrēķinu.

Tagi:
 
© 2012 Darīsim KOPĀ!