Viss kas jāzin par savu māju!

Viena dzīvokļa maiņa pret citu Drukāt E-pasts
Ceturtdiena, 16 janvāris 2020 23:57

„Ja es gribu mainīt dzīvokli pret citu dzīvokli, kādi dokumenti man nepieciešami un kas būtu jādara? Viktors.”

Atbild Jānis Muižnieks, zvērināts advokāts:

– Maiņas līguma raksturojošās pazīmes ir ietvertas Civillikuma 2091. pantā, kura pirmajā daļā noteikts, ka maiņas līgums ir divu personu abpusējs apsolījums dot vienu priekšmetu pret otru, izņemot naudu, bet otrajā – ka par maiņas līguma priekšmetu var būt ne vien ķermeniskas lietas, bet arī prasījumi un citādas tiesības.

Vienlaikus Civillikuma 2092. pantā noteikts, ka līdzēju savstarpējām tiesībām un pienākumiem maiņas līgumā attiecīgi piemērojami pirkuma līguma noteikumi. Tiesību doktrīnā šajā sakarā atzīts, ka maiņas ekonomiskais rezultāts ir tāds pats kā pirkuma gadījumā: pret ekvivalentu tiek iegūta lieta vai tiesība, bet atšķiras ar to, ka maiņas darījumā ekvivalenta funkcijas nevar pildīt nauda, kā tas ir pirkuma gadījumā.

Tātad ar otru darījuma dalībnieku ir jāslēdz maiņas līgums un attiecīgi dzīvokļu – kā nekustamā īpašuma – maiņa ir jāreģistrē zemesgrāmatā atbilstoši noteiktai procedūrai.

Dzīvokļu maiņa ir iespējama, ja tie ir reģistrēti zemesgrāmatā. Dzīvokļu maiņai ir nepieciešams zemesgrāmatas nodaļā iesniegt maiņas līgumu un nostiprinājuma lūgumu, kā arī nepieciešama laulātā piekrišana maiņai vai pierādījumi, ka īpašums ir atsevišķa manta vai starp laulātajiem pastāv visas mantas šķirtība, trešās personas piekrišana, ja tai par labu reģistrēti aizliegumi zemesgrāmatā, kā arī kvīts par valsts un kancelejas nodevu nomaksu.

Avots: lvportals.lv.
 
© 2012 Darīsim KOPĀ!