Viss kas jāzin par savu māju!

Vai var atsaukt dāvanu? Drukāt E-pasts
Pirmdiena, 20 aprīlis 2009 00:00

„No tuva radinieka saņēmu dāvinājumā vienistabas dzīvokli. Darījums ir notariāli noformēts. Dāvinājuma līguma nosacījumi paredz bijušajam īpašniekam tiesības līdz mūža galam dzīvot uzdāvinātajā dzīvoklī. Bet tagad radinieks prasa no manis naudu, draud pretējā gadījumā mainīt savu lēmumu. Vai viņam ir tiesības tā rīkoties?”

Jā, ir, bet tikai ar tiesas lēmumu. Un dāvinātājam jānorāda pamatots iemesls, kāpēc viņš vēlas mainīt dāvinājuma līguma nosacījumus. Piemēram, šāds iemesls var būt apdāvinātā rupja nepateicība. Civillikums par tādu nepateicību atzīst dāvinātāja rupjus apvainojumus vārdos vai darbos, viņam tīši nodarītus svarīgus mantiskus zaudējumus un viņa dzīvības apdraudējumu.

Atgādināsim, ka dāvinājuma akts ir tiesisks darījums, ar kuru kāds aiz devības piešķir otram bez atlīdzības kādu mantisku vērtību. Izsakot piekrišanu dāvinājumu pieņemt, apdāvinātais, kā arī viņa mantinieki iegūst tiesību prasīt tiesas ceļā dāvanas nodošanu tiklab no dāvinātāja, kā arī no viņa mantiniekiem.

 
© 2012 Darīsim KOPĀ!