Viss kas jāzin par savu māju!

Vai vajadzīgs līgums? Drukāt E-pasts
Otrdiena, 20 oktobris 2009 00:00

„Dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē pieņēmām lēmumu mājas pārvaldīšanu uzticēt vienam no mūsu kaimiņiem. Viņš ir izglītots cilvēks, ekonomists, turklāt ir ar mieru mūsu kopīgo nekustamo īpašumu pārvaldīt bez atlīdzības. Ar vārdu sakot, mums ir laimējies, ka mūsu mājā dzīvo tāds cilvēks. Bet man ir viens juridiskas dabas jautājums: vai mums, dzīvokļu īpašniekiem, šai gadījumā ir jānoslēdz līgums ar jauno pārvaldnieku, mūsu pašu kaimiņu?” Lidija Ivanova

Nē, līgums ar pārvaldnieku jums nav vajadzīgs. Saskaņā ar likuma „Par dzīvokļa īpašumu” 8. pantu visu dzīvokļu īpašnieku pienākums ir piedalīties daudzdzīvokļu mājas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanā un apsaimniekošanā. Šai nolūkā dzīvokļu īpašnieki izveido dzīvokļu īpašnieku sabiedrību vai slēdz savstarpēju līgumu Civillikumā noteiktajā kārtībā.

Ja dzīvokļu īpašnieku sabiedrība nav izveidota, bet pārvaldnieks izraudzīts, šai personai ar dzīvokļu īpašnieku pilnsapulces lēmumu tiek piešķirtas pilnvaras pārstāvēt visas mājas intereses attiecībās ar jebkuru struktūru, kas īsteno mājas apsaimniekošanu.

Būtībā pārvaldnieks ir dzīvokļu īpašnieku uzticības persona. Pārvaldnieka pilnvaras pilnībā nosaka un protokolā fiksē dzīvokļu īpašnieku kopsapulce. Viens protokola eksemplārs tiek nodots apsaimniekojošajai organizācijai.

Savukārt, ja mājā ir izveidota dzīvokļu īpašnieku sabiedrība, mājas pārvaldīšanas funkcijas tiek nodotas ievēlētajai sabiedrības valdei, kas tās īsteno sadarbībā ar apsaimniekojošo organizāciju.

Atbildes sagatavoja Sv. LISIVŅENKO

 
© 2012 Darīsim KOPĀ!