Viss kas jāzin par savu māju!

Par ko prasa naudu? Drukāt E-pasts
Trešdiena, 10 jūnijs 2009 00:00

„Kad saņemu kārtējo rēķinu par apsaimniekošanu, iekšā viss sāk vārīties! Pats lielākais izdevumu postenis – apkure. Par 54 kvadrātmetru lielu divistabu dzīvokli sezonas laikā samaksāju 298 latus. Siltums ir ļoti dārgs, bet to mēs vismaz saņemam. Tālāk – karstais ūdens. Tā uzsildīšanas cena nemitīgi aug. Šobrīd maksa ir 3,113 lati par kubikmetru. Bet arī to var saprast. Toties tāds postenis kā „Mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumi” vieš sašutumu. Namu pārvalde no mums iekasē 45 santīmus par kvadrātmetru. Personiski es pagājušajā gadā samaksāju 260 latu. Par ko?”

Maksu par mājas uzturēšanu un apsaimniekošanu namu pārvalde aprēķina, vadoties pēc gada tāmes. Tāmei ir pievienoti dokumenti, kas izskaidro visus izdevumu posteņus.

Iedzīvotājiem ir tiesības rakstiski pieprasīt dokumentus, kas apstiprina noteikto tarifu, izanalizēt, vai reāli tiek pildīti tāmē paredzētie darbi. Jūs varat arī namu pārvaldē pieprasīt ienākumu un izdevumu pārskatu, kurā skaidri redzams, cik daudz naudas pārvaldnieks saņēmis no iedzīvotājiem, kādiem mērķiem cik iztērējis, vai mājai ir parādi vai uzkrājumi.

Tādu dokumentu sastāda vismaz vienu reizi ceturksnī, tātad iespējams pastāvīgi kontrolēt, kā tiek tērēta jūsu mājas nauda.

Labākais variants būtu nodibināt dzīvokļu īpašnieku biedrību, kas varētu vai nu pati apsaimniekot māju, vai arī noslēgt līgumu ar to pašu namu pārvaldi. Tādā gadījumā mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas funkcijas būtu nošķirtas. Pagaidām abus pienākumus pilda viena struktūra. Būtu lieki gaidīt, ka namu pārvaldes darbinieki paši sevi sodīs par sliktu darbu. Dzīvokļu īpašniekiem jābūt vienotiem savās prasībās. Ir taču zināms, ka likums neko nelīdz tiem, kam trūkst spēka un vīrišķības sevi aizstāvēt.

 
© 2012 Darīsim KOPĀ!