Viss kas jāzin par savu māju!

Mani soda par nepareizu ūdens patēriņa skaitītāju Drukāt E-pasts
Piektdiena, 16 augusts 2019 15:24

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji katru mēnesi maksā par aukstā un karstā ūdens patēriņu, ļoti daudz turklāt apmaksā arī tā sauktos ūdens zudumus. Lai izvairītos no šī absurdā zudumu maksājuma, arvien vairāk māju dzīvokļu īpašnieki pieņem lēmumu visā mājā uzstādīt vienotas klases ūdens skaitītājus. Ko darīt, ja lielākā daļa mājā šādu lēmumu ir izpildījusi un izmanto jaunos skaitītājus, bet joprojām ir dzīvokļi, kuru īpašnieki nelaiž pie sevis meistarus un no nomaiņas atsakās?

Viens pret visas kopības lēmumu

„Mūsu māju apsaimnieko kooperatīvs,” raksts Marija. „Kooperatīva valde pieņēma lēmumu, saskaņā ar kuru visiem dzīvokļu īpašniekiem salīdzinoši īsā laika periodā ir jānomaina esošie skaitītāji uz jauniem – vienotas klases mēraparātiem. Es biju pret šādu lēmumu un, pienākot verifikācijas laikam, uzstādīju ļoti kvalitatīvu citas firmas skaitītāju. Pašlaik man katru mēnesi tiek aprēķināta papildu maksa par ūdeni – it kā par nepakļaušanos kooperatīva lēmumam. Tas aizvaino, jo esmu pārliecināta, ka manā dzīvoklī skaitītāji ir precīzāki par tiem, kurus izvēlējās kooperatīvs.

Šos absurdos sodus es negrasos maksāt un vēlos pavaicāt: vai šādu lēmumu bija tiesīga pieņemt kooperatīva valde vai tomēr tas bija jāizlemj dzīvokļu īpašnieku kopībai? Vai kooperatīvs varēja pieņemt lēmumu par soda pierēķinu man it kā par nepakļaušanos kooperatīva lēmumiem?”

Kooperatīvam nav nekādu tiesību pašam uzlikt sodu!

Uz Marijas jautājumu atbild jurists Aleksandrs Kvedars:

– Ne lēmumu par skaitītāju nomaiņu, ne lēmumu par starpības uzrēķinu vienam īpašniekam nedrīkstēja pieņemt kooperatīva valde. To nebūtu drīkstējusi arī kooperatīva biedru sapulce. Šis jautājums ir tikai dzīvokļu īpašnieku kopības ziņā. Izņēmums varētu būt tikai gadījumā, ja dzīvokļu īpašnieki savā kopsapulcē būtu deleģējuši šādu jautājumu lemt kooperatīva valdei vai kopsapulcei.

Hipotētiski pieņemsim, ka jautājuma iesūtītāja ir kļūdījusies un jautājumu ir izlēmusi dzīvokļu īpašnieku kopība. Tādā gadījumā bilde veidojas citāda.

Mājas kopsapulcē ar vairākuma balsojumu ir tiesības pieņemt jautājumus par jebkādu inženierkomunikāciju uzlabojumiem ar mērķi samazināt mājas uzturēšanas izdevumus.

Tie dzīvokļu īpašnieki, kuri būs balsojuši pret, būs spiesti pakļauties vairākuma lēmumam.

Šādā veidā dzīvokļu īpašnieki var nobalsot, ka visas ūdens starpības apmaksa tiek sadalīta tiem kaimiņiem, kuri balsoja pret.

Atgādināsim, ka šādu jautājumu izlemt var tikai mājas, kuras dzīvokļu īpašnieki ir pārņēmuši savā valdījumā.

 
© 2012 Darīsim KOPĀ!