Viss kas jāzin par savu māju!

Ko darīt, ja kaimiņš smēķē? Drukāt E-pasts
Sestdiena, 16 aprīlis 2016 12:26

“Labdien, mans jautājums ir par smēķēšanu mājas kāpņu telpā! Dzīvoju daudzdzīvokļu mājā. Ir kāds cilvēks, kas diezgan regulāri smēķē kāpņu telpā (zinu, no kura dzīvokļa ir šī persona), bet cigarešu dūmi nāk manā dzīvoklī. Esmu vairākas reizes gan aizrādījusi, gan lūgusi iet ārā smēķēt, bet tas neko nelīdz. Vai, izsaucot policiju, tai šis smēķētājs ir «jāpieķer» smēķēšanas brīdī vai arī es varu norādīt dzīvokli, kurā šī persona dzīvo?”

Atbild Rīgas pašvaldības policija:

Likuma «Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu» 11. panta 1. punktā ir noteikti smēķēšanas ierobežojumi, tajā skaitā aizliegums smēķēt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpās, gaiteņos un citās koplietošanas telpās. Gadījumā, ja netiek ievērots minētais aizliegums, jūs varat ziņot attiecīgā rajona pašvaldības policijai un, pamatojoties uz jūsu rakstisko iesniegumu, vainīgā persona tiks saukta pie administratīvās atbildības.

Saskaņā ar likumu «Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu» 11. panta pirmās daļas 5.1 punktu smēķēt ir aizliegts uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju balkoniem un lodžijām. Ja kāds no mājas iedzīvotājiem pret to pamatoti iebilst, tas nozīmē, ka kaimiņam pēc jūsu aizrādījuma smēķēšana ir jāpārtrauc. Gadījumā, ja kaimiņš nereaģē uz jūsu aizrādījumiem, ar iesniegumu jāvēršas tuvākajā Rīgas pašvaldības policijas teritoriālajā pārvaldē.

Smēķēšanas aizliegums publiskā vietā citas personas klātbūtnē likuma «Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu» izpratnē nozīmē to, ka personai, kura vēlas uzsmēķēt, ir jāpārliecinās, lai ar šīm darbībām nevienam netraucētu, kā arī jāizvēlas smēķēšanai atbilstoša vieta – tālāk no citām personām. Ja iepriekš minētais kādu iemeslu dēļ nav iespējams, smēķētājam apkārtējiem jāpalūdz atļauja un jāsaņem piekrišana šo darbību veikšanai. Pretējā gadījumā, ja persona smēķē, ignorējot apkārtējo iebildumus, viņi ir tiesīgi izsaukt policiju un liecināt, kas būs par pamatu smēķētāja saukšanai pie likumā paredzētās atbildības arī tajā gadījumā, ja, ierodoties policijai, smēķētājs smēķēšanu jau būs beidzis.

Lai arī balkoni un lodžijas ir privāta telpa, tomēr atsevišķos gadījumos, smēķējot tur, dūmi iekļūst blakus esošo dzīvokļu logos un traucē kaimiņiem. Šādos gadījumos cietusī persona ir tiesīga vērsties policijā, kas pēc apstākļu pārbaudes ierosina administratīvā pārkāpuma procesu, noskaidro vainīgo personu un sauc to pie atbildības. Likumdevējs ir paredzējis ierobežot īpašuma tiesības lietot savu balkonu vai lodžiju pēc sava prāta tieši gadījumos, kad smēķēšana ir traucējusi konkrētai personai.

Likumdevēja paredzētais sods par smēķēšanu neatļautā vietā ir naudas sods līdz 15 eiro.

 
© 2012 Darīsim KOPĀ!