Viss kas jāzin par savu māju!

Kas palīdzēs samazināt zemesgabalu? Drukāt E-pasts
Pirmdiena, 20 februāris 2012 00:00

„Labdien! Uzmanīgi izlasījām iepriekšējā numurā publicēto rakstu „Zemes noma zem mājas. 2012. sērija”. Tajā teikts, ka gadījumā, ja dzīvokļu īpašniekus neapmierina mājai piesaistītā privātā zemesgabala platība, viņi var ar tā īpašnieku vienoties par platības samazināšanu.

Ja vienoties neizdodas, Zemes dienesta speciālisti iesaka vērsties tiesā. Bet uzreiz arī piebilst: „Zemes gabala nodalīšanai jāvēršas pie zemes ierīcības speciālista vai mērnieka, kuriem ir atbilstošs sertifikāts un kuri... var izstrādāt zemes ierīcības projektu, pēc kura tad arī varēs noteikt platību, par kuru dzīvojamās mājas īpašnieki maksās zemes nomas maksu. Zemes ierīcības projekts ir saskaņojams ar attiecīgo pašvaldību”.

Mūsu māja ir nostaigājusi šo ceļu. Mājai piesaistītā zemes gabala īpašnieks ne par ko nevēlas samazināt nomājamā gabala platību. Sertificēts mērnieks sagatavoja jaunu plānu, saskaņā ar kuru mūsu mājai tik daudz zemes nav vajadzīgs! Ko darīt tālāk? Kādā pašvaldības iestādē vērsties, lai mums samazinātu nomājamo zemi?” Margita

Atbild Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja Ingrīda Mutjanko:

– Diemžēl dzīvokļu un zemes īpašnieku konflikta gadījumā pašvaldība palīdzēt nevar. Rīgas domes Īpašuma departamenta Zemju pārvalde sniedz tikai informāciju par konkrētajai mājai funkcionāli nepieciešamā un reāli piesaistītā zemesgabala platības starpību.

– Kā radusies šī starpība?

– Privatizējot mājas, bieži vien izrādījās, ka zemes īpašniekam paliek šaura zemes strēmele, ko viņš nevar izmantot, un tādā gadījumā Privatizācijas komisija saskaņā ar likumu uzlika mājai pienākumu nomāt visu zemes gabalu tā vēsturiskajās robežās.

Diemžēl bieži vien runa ir nevis par šaurām strēmelēm, bet iespaidīgiem gabaliem! Kā var atteikties no liekās saimnieka zemes?

– Pirmais ceļš – sarunas ar īpašnieku. Varbūt viņš pats ir gatavs sadalīt zemi, piemēram, lai uz liekā gabala kaut ko būvētu. Ja zemes īpašnieks pretimnākšanu iedzīvotājiem neizrāda, atliek vien vērsties tiesā. Bet nav nekādas garantijas, ka dzīvokļu īpašnieki uzvarēs. Tiesa var nolemt, ka viņiem jāslēdz nomas līgums par visu zemes gabalu. Galīgais risinājums, protams, ir atkarīgs no katras konkrētas mājas situācijas.

– Trešā korpusa iemītnieki Gobas ielā 20 uzskata, ka privatizācijas gaitā viņu mājai piesaistīts pārāk liels zemes gabals. Cilvēki privatizēja zemi kopā ar dzīvokļiem un tagad jautā, vai iespējams no tās atbrīvoties.

– Dīvaini, ka cilvēki vēlas atbrīvoties no pašiem piederošas zemes! Tas nav iespējams. Bet iedzīvotāji kopsapulcē var pieņemt lēmumu par objekta komerciālu izmantošanu – zemi iznomāt, ierīkot autostāvvietu un tamlīdzīgi. Principā zemi var sadalīt un nevajadzīgo daļu pārdot. Bet, lai to darītu, saskaņā ar likumu „Par dzīvokļa īpašumu” nepieciešama pilnīgi visu dzīvokļu īpašnieku piekrišana.

 
© 2012 Darīsim KOPĀ!