Viss kas jāzin par savu māju!

Kādi ir dzīvokļa īpašnieka pienākumi? Drukāt E-pasts
Piektdiena, 17 janvāris 2020 00:00

„Dzīvoklim ir trīs īpašnieki. Dzīvoklī dzīvo divi. 2005. gadā man tika uzdāvināta viena dzīvokļa daļa – istaba. Neesmu neko runājusi ar pārējiem par apsaimniekošanu, jo dzīvoju citur. Viena no īpašniecēm tagad no manis pieprasa parādus par gāzi, elektrību. Līgumus neesmu slēgusi, ne gāzi, ne elektrību neesmu lietojusi, īrniekus neesmu laidusi, vispār dzīvoklī desmit gadus neesmu bijusi. Man šķiet, ka tā ir krāpniecība! Vineta.”

Atbild Jolanta Kramerovska, zvērināta advokāte:

– Tā kā esat dzīvokļa kopīpašniece, uz jums attiecas dzīvokļa īpašnieka pienākumi. Dzīvokļa īpašnieka pienākumus nosaka Dzīvokļa īpašuma likuma 10. pants, kas citu pienākumu vidū nosaka arī pienākumu segt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumus, norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu, piemēram, par apkuri, auksto ūdeni, kanalizāciju, sadzīves atkritumu izvešanu, maksāt uz dzīvokļa īpašumu attiecinātos nodokļus. Šie pienākumi nav saistīti ar dzīvošanas vai nedzīvošanas faktu, bet gan ar īpašuma tiesībām, tāpēc veikt samaksu par dzīvoklī saņemtiem pakalpojumiem jums ir pienākums. Saskaņā ar Civillikuma 1069., 1070. pantu visi kopīpašnieki samērīgi ar katra daļu saņem visus labumus, kādus kopējā lieta dod, un tādā pašā samērā arī nes zaudējumus, kādi tai ceļas, tāpat arī uz kopējo lietu gulošās nastas, apgrūtinājumi un lietas uzturēšanai vajadzīgie izdevumi jānes kopīpašniekiem samērīgi ar viņu daļām.

Tomēr jums saskaņā ar Civillikuma 1068. pantu ir tiesības nepieļaut, ka citi kopīpašnieki ar dzīvokli rīkojas bez jūsu piekrišanas, kā arī ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību, ja ar šādu rīcību jums nodarīti zaudējumi, jo rīkoties ar kopīpašuma priekšmetu kā visumā, tā arī noteiktās atsevišķās daļās drīkst tikai ar visu kopīpašnieku piekrišanu, bet, ja kāds no viņiem rīkojas atsevišķi, tad šī rīcība ne vien nav spēkā, bet arī uzliek pēdējam pienākumu atlīdzināt pārējiem zaudējumus, kas viņiem ar to nodarīti.

Lai izvairītos no nepatīkamām situācijām, kas saistītas ar kopīpašumu, ieteicams vienoties ar citiem kopīpašniekiem par to, kā šis kopīpašumā esošais dzīvoklis tiks lietots un kā, piemēram, tiks sadalīti iespējamie ienākumi no dzīvokļa izīrēšanas, segti izdevumi. Ja vienošanos neizdodas panākt, varat vērsties tiesā par kopīpašuma izbeigšanu, kā rezultātā dzīvoklis var tikt pārdots izsolē, ieņemto summu sadalot starp īpašniekiem, vai nodots vienam no kopīpašniekiem, bet pārējiem izmaksāta kompensācija par viņiem piederošām daļām.

Avots: lvportals.lv.
 
© 2012 Darīsim KOPĀ!