Viss kas jāzin par savu māju!

Kā veikt pirmstermiņa verifikāciju? Drukāt E-pasts
Piektdiena, 22 novembris 2013 20:29

„Mūsu mājā ir liela ūdens korekcija. Uzrakstījām iesniegumu uzņēmumam Rīgas ūdens, lūdzām atsūtīt inspektoru, bet neviens tā arī neatnāca. Esam pārliecināti, ka bojāts ir pilsētas ūdensapgādes uzņēmumam piederošais mājas kopējais ūdens patēriņa skaitītājs. Ko mums darīt?”

Ūdens korekcijas jautājumu mājā patiesībā risina nevis SIA Rīgas ūdens, bet gan apsaimniekotājs. Cita lieta, ja iedzīvotāji apšauba kopējā skaitītāja precizitāti. Pamats tādām šaubām var būt:

■ dens korekcijas straujš pieaugums pēdējos mēnešos;

■ kopējā skaitītāja un iedzīvotāju uzstādītā kontrolskaitītāja rādījumu nesakritība.

– Lielais ūdens patēriņa mērītājs pagrabā pieder mūsu uzņēmumam, un mēs esam atbildīgi par to, lai tas būtu kārtībā, – apstiprināja SIA Rīgas ūdens pārstāvis Artūrs Mucenieks. – Ja iedzīvotājiem rodas šaubas par tā precizitāti, viņi var pieprasīt pirmstermiņa verifikāciju.

– Kā tieši to var pieprasīt?

– Parasti iedzīvotāju uzdevumā pie mums vēršas pārvaldnieks. Lēmums jāpieņem mājas iedzīvotāju kopsapulcei vai pilnvarotām personām, ja kopsapulce uzticējusi tām risināt šādus jautājumus.

– Kas maksā par skaitītāja pirmstermiņa verifikāciju?

– Ja pārbaudē atklājas, ka mēraparāts bijis kārtībā, izdevumus sedz māja. Ja iedzīvotāju aizdomas bijušas pamatotas un skaitītājs patiešām rāda nepareizi, SIA Rīgas ūdens bez maksas uzstāda jaunu precīzu mēraparātu.

– Ļaudis lāgā netic jūsu uzņēmuma sniegtajām ziņām par verifikāciju. Ir dzirdēts sakām, ka Rīgas ūdens noņem aparātu, iesaiņo to maisā un aizved uz savu laboratoriju, kur, protams, pārbaude parādīs, ka skaitītājs ir derīgs.

– Tādām aizdomām nav ne mazākā pamata. Aizzīmogotu aparātu mēs nogādājam pārbaudei Metroloģijas centrā.

– Pieņemsim, ka pārbaudē tiek konstatēts, ka jūsu skaitītājs ir bojāts. Par kādu laika posmu iedzīvotāji var saņemt ūdens patēriņa pārrēķinu?

– Teorētiski viņi var saņemt pārrēķinu par visu laika posmu, kad skaitītājs bijis bojāts, bet pierādīt, ka tas nav pareizi darbojies trīs četrus mēnešus, būs ļoti sarežģīti, tāpēc praksē izdarām pārrēķinu tikai par pēdējo mēnesi.

– Cik maksā skaitītāja nomaiņa gadījumā, ja iedzīvotāji ir kļūdījušies?

– Nedaudz virs 30 latiem.

– Daudzās mājās iedzīvotāji līdzās jūsu mēraparātam uzstāda kontrolskaitītāju. Vai tas tiešām palīdz uzraudzīt, vai SIA Rīgas ūdens aparāts ir kārtībā?

– Jā, tikai kontrolskaitītāja klasei jāatbilst mājas kopējā ūdens mērītāja klasei. Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 39 prasa, lai mēs uzstādītu B klases skaitītājus, bet uzņēmums Rīgas ūdens pēc savas iniciatīvas sācis uzstādīt precīzākos C klases mēraparātus.

– Tad jau iznāk, ka arī iedzīvotājiem jāgādā C klases skaitītājs?

– Piedevām vēl aparāts pareizi jāuzstāda, lai rādījumi būtu precīzi. Viena no galvenajām prasībām ir tā, ka skaitītājs jāuzmontē taisnā ūdensvada posmā. Caurulei jābūt taisnai, bez vārstiem un krāniem 30 centimetru garumā pirms un 60 centimetru garumā aiz skaitītāja, citādi veidojas turbulence, kas traucē pareizu ūdens patēriņa uzskaiti.

– Vai iedzīvotājiem vajadzīgi stipri argumenti mājas skaitītāja pirmstermiņa verifikācijai, vai arī pietiek vērsties SIA Rīgas ūdens ar iesniegumu?

– Principā par pamatu mēraparāta nomaiņai var kļūt jebkuras mūsu klientu aizdomas. Pēc iedzīvotāju pieprasījuma mēs varam skaitītāju verifikāciju veikt kaut katru mēnesi.

 
© 2012 Darīsim KOPĀ!