Viss kas jāzin par savu māju!

Kā var iegādāties kopīpašuma telpas? Drukāt E-pasts
Ceturtdiena, 19 marts 2020 17:09

„Dzīvokļu īpašumos sadalītā mājā kopīpašumā ir pagraba un bēniņu telpas,” stāsta Maija. „Kā es varu iegādāties kopīpašuma telpas? Kādi dokumenti ir jāsagatavo, pirms dodos pie notāra? Kopīpašnieku lēmums par pārdošanu konkrētai personai, pilnvarojums uz vienu personu dokumentu parakstīšanai pie notāra, pirkuma līgums ar atzīmētu zonu kadastrālās uzmērīšanas lietā – stāva plānā?”

Atbild Iveta Ciganova, Valsts zemes dienesta Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja:

– Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, kas ir sadalīta dzīvokļa īpašumos, īpašumā iespējams iegādāties tikai dzīvokļa īpašumu. Tādējādi bēniņu telpas vai pagraba telpas ir jāpārveido par dzīvokļa īpašumu.

Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 3. panta pirmo daļu dzīvokļa īpašumā iekļauj Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētu dzīvojamo vai nedzīvojamo telpu grupu. Ja pagrabs un bēniņi ir reģistrēti kā koplietošanas telpu grupas, tad tie ietilpst visu daudzdzīvokļu dzīvojamās dzīvokļu īpašumu kopīpašumā esošajā domājamā daļā.

Līdz ar to vispirms nepieciešams koplietošanas telpu grupu pārveidot par dzīvojamo vai nedzīvojamo telpu grupu, lai pēc tam varētu secīgi izveidot jaunu dzīvokļa īpašumu. Informāciju par to, kādi dokumenti nepieciešami telpu grupas lietošanas veida maiņai, var saņemt būvvaldē.

Ņemot vērā, ka, pārveidojot koplietošanas telpas par dzīvojamo vai nedzīvojamo telpu grupu, jāpārrēķina kopīpašuma domājamās daļas visiem dzīvokļu īpašumiem, šādām darbībām būs nepieciešama simtprocentīga visu dzīvokļu īpašumu īpašnieku piekrišana.

Informāciju par to, kā pārreģistrēt īpašumtiesības un kādi dokumenti būs nepieciešami, iespējams uzzināt rajonu (pilsētu) tiesas zemesgrāmatā.

Avots: lvportals.lv.
 
© 2012 Darīsim KOPĀ!