Viss kas jāzin par savu māju!

Kā pēc dzīvokļa adreses uzzināt visu informāciju par to? Drukāt E-pasts
Ceturtdiena, 19 marts 2020 16:31

„Kā pēc dzīvokļa adreses uzzināt visu svarīgo informāciju par to: īstenais īpašnieks, aizliegumi, apgrūtinājumi, ķīlas, servitūti u. c.?” jautā Andrejs. „Lūdzu, norādiet konkrēti pa soļiem. Kur dabūt dzīvokļa inventarizācijas lietu?”

Atbild Valsts zemes dienesta speciālisti:

Lai uzzinātu visu nepieciešamo informāciju par interesējošo dzīvokli, personai ir jāvēršas divās iestādēs:

■ Zemesgrāmatā – informācija par nekustamā īpašuma īpašnieku (vārds un uzvārds) un juridiskiem apgrūtinājumiem, piemēram, hipotēkām, ķīlām, servitūtiem (ja īpašums ir ierakstīts zemesgrāmatā);

■ Valsts zemes dienestā – informācija, kas reģistrēta Kadastra informācijas sistēmā (dzīvokļa tehniskie dati).

Lai saņemtu Kadastrā reģistrētos datus, persona tos var pasūtīt:

■ portālā https://www.kadastrs.lv/www.kadastrs.lv;

■ izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu „Iesniegums iestādei” ;

■ nosūtot elektronisku iesniegumu, kas parak­stīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;

■ klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā.

Ja persona vēlas saņemt bezmaksas informāciju par sev piederošu dzīvokli (telpu grupu), to ir iespējams pieprasīt:

■ izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu „Mani dati kadastrā” (lai saņemtu pakalpojumu, personai ir jāautentificējas portālā);

■ izmantojot portāla www.kadastrs.lv e-pakalpojumu „Mani dati kadastrā” (lai saņemtu pakalpojumu, personai ir jāautentificējas portālā).

Ja persona vēlas saņemt informāciju par sev nepiederošu dzīvokli (telpu grupu), portālā www.kadastrs.lv jāpasūta e-pakalpojums „Tipveida informācijas teksta dati par kadastra objektu” (lai saņemtu pakalpojumu, personai ir jāautentificējas portālā).

Dzīvokļa inventarizācijas (kadastrālās uzmērīšanas) lietas apliecinātu vai neapliecinātu kopiju iespējams pasūtīt par maksu:

■ izmantojot portāla www.kadastrs.lv e-pakalpojumu „Arhīva materiāli”;

■ izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu „Iesniegums iestādei”;

■ nosūtot elektronisku iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;

■ klātienē jebkurā klientu apkalpošanas centrā.

Lai, izmantojot portāla www.kadastrs.lv e-pakalpojumu „Arhīva materiāli”, pasūtītu nepieciešamo inventarizācijas lietu, izmantojot adresi, jāatrod nepieciešamais dzīvoklis (telpu grupa), pēc tam ekrāna labajā pusē jāaktivizē hipersaite „Skatīt dokumentus”.

Ja dokumenti par attiecīgo īpašumu ir digitalizēti (ir sagatavotas dokumentu elektroniskas kopijas), jāizvēlas nepieciešamais dokuments (telpu grupas kadastrālā uzmērīšanas lieta) un, sekojot tālākām norādēm, jāveic tālākā pakalpojuma pieprasīšana.

Ja dokumenti par attiecīgo īpašumu nav digitalizēti, jāaktivizē saite „Pasūtīt citus dokumentus” un sarakstā jāizvēlas nepieciešamais dokuments (telpu grupas kadastrālā uzmērīšanas lieta), un, sekojot tālākām norādēm, jāveic tālākā pakalpojuma pieprasīšana. Ja inventarizācijas (kadastrālās uzmērīšanas) lieta tiek pieprasīta par citai personai piederošu dzīvokli (telpu grupu), obligāti jānorāda informācijas pieprasījuma pamatojums un informācijas izmantošanas mērķis.

Avots: lvportals.lv.
 
© 2012 Darīsim KOPĀ!