Viss kas jāzin par savu māju!

Gribam līgumu! Drukāt E-pasts
Ceturtdiena, 19 aprīlis 2012 07:25

„Rīgas kooperatīvs Bāka 2 nevēlas slēgt līgumu par mūsu mājas pārvaldīšanu. Ko darīt?”

Atbild Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Apsaimniekošanas pārvaldes vadītāja Ingrīda Mutjanko:

– Mūsu speciālisti apmeklēja dzīvokļu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību Bāka 2 un ir informēti par situāciju. Pārvaldnieks uzskata, ka vecajam dzīvokļu celtniecības kooperatīvam nav jāslēdz jauni līgumi ar dzīvokļu īpašniekiem. Bet tas nav pareizi, ko arī darījām zināmu organizācijas vadībai.

Agrāk likums pieļāva, ka māju var pārvaldīt arī bez līguma ar iedzīvotājiem: ja dzīvokļu īpašnieki maksā rēķinus, tas nozīmē, ka viņi klusējot pieņem tiesiskās attiecības ar pārvaldnieku. Bet 2011. gada janvārī spēkā stājās jaunas Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma prasības, kas nosaka, ka starp pārvaldnieku un mājas īpašniekiem obligāti jābūt noslēgtam līgumam.

Ko darīt, ja pārvaldnieks pārkāpj likumu un atsakās slēgt līgumu ar klientiem? Īpašniekiem jāvēršas tiesā, un tā pārvaldniekam uzliks par pienākumu noslēgt līgumu. Tiesa var arī apstiprināt līguma nosacījumus, par kuriem pusēm radušās domstarpības.

Bet iedzīvotājiem jāatceras, ka ne jau visas viņu prasības ir izpildāmas. Praksē ir bijuši gadījumi, kad dzīvokļu īpašnieki centušies līgumā ietvert nosacījumu, ka pārvaldnieks nedrīkst gūt peļņu. Pārvaldniekam ir likumīgas tiesības gūt peļņu, un līgums nevar šīs tiesības ierobežot.

 
© 2012 Darīsim KOPĀ!