Viss kas jāzin par savu māju!

Personiskais grāmatvedis par 6 santīmiem Drukāt E-pasts
Pirmdiena, 20 jūlijs 2009 00:00

Mūsu laikraksta iepriekšējā numurā bija publicēta privātās namu pārvaldes Rīgas namu apsaimniekotājs reklāma – piedāvājums dzīvokļu īpašnieku biedrībām kārtot mājas grāmatvedību. Šis pakalpojums maksā tikai sešus santīmus, rēķinot uz dzīvojamās platības vienu kvadrātmetru, un ir alternatīva namu pārvalžu standarta piedāvājumam.

Dabiski, ka pēc publikācijas redakcijai zvanīja daudzi lasītāji. „Vai tiešām ir iespējams kvalitatīvi apsaimniekot māju par sešiem santīmiem par kvadrātmetru?” viņi jautāja. Arī mums pašiem nebija iebildumu vairāk uzzināt par jauno piedāvājumu, tāpēc vērsāmies pie uzņēmuma Rīgas namu apsaimniekotājs valdes priekšsēdētājas Taisas Štāles.

– Vispirms paskaidrojiet, kā iespējams apsaimniekot māju, ņemot samaksu sešus santīmus par kvadrātmetru.

– Ja jūs uzmanīgi izlasījāt mūsu reklāmu, tad droši vien pamanījāt, ka par šādu cenu mēs piedāvājam īpašnieku biedrībām grāmatvedības pakalpojumus. Tas nozīmē, ka uzņēmuma Rīgas namu apsaimniekotājs speciālisti sagatavo dzīvokļu ikmēneša rēķinus, maksājumu uzdevumus par siltuma, ūdens piegādes un lifta apkopes pakalpojumiem, par elektrību, remonta darbiem. Tiek aprēķināta alga mājas apsaimniekošanas personālam un noformēti visi vajadzīgie dokumenti Valsts ieņēmumu dienestam.

– Tātad jūs piedāvājat tikai grāmatvedības pakalpojumus, bet pārējās pārvaldes un apsaimniekošanas funkcijas – līgumu slēgšana ar piegādātājiem, lēmumu pieņemšana par remonta darbiem un to uzraudzība – paliek pašas dzīvokļu īpašnieku biedrības ziņā?

– Pareizi. Mājas nauda arī atrodas biedrības vai pilnvarotās personas kontā. Visus dokumentus paraksta mājas vecākais vai īpašnieku biedrības priekšsēdētājs. Savukārt mēs uzņemamies atbildību par finanšu dokumentu kvalitatīvu sagatavošanu.

– Namu pārvalde Rīgas namu apsaimniekotājs atrodas Pārdaugavā. Ko darīt citu Rīgas rajonu iedzīvotājiem, ja viņi vēlas izmantot jūsu pakalpojumus? Ik reizes mērot ceļu uz Āgenskalnu māju pārstāvjiem varētu būt sarežģīti!

– Tagad taču ir iespējams visus dokumentus gatavot elektroniskā veidā. Pilnvarotajai personai vajadzīgs tikai dators ar interneta pieslēgumu, lai varētu operatīvi apstiprināt maksājumus, izdrukāt un parakstīt pārskatus. Māju vecākie vai dzīvokļu īpašnieku biedrību priekšsēdētāji pie mums parasti brauc tikai reizi mēnesī, lai apmainītos ar dokumentiem, bet vajadzības gadījumā mēs arī paši varam aizbraukt uz tikšanos citā Rīgas rajonā.

– Dažas biedrības, kooperatīvi un mājas algo paši savus grāmatvežus. Vai jūsu pakalpojumus izmantot būtu izdevīgāk?

– Grāmatveža alga pirms nodokļiem var būt no 50 līdz 500 latiem mēnesī. Ja mājas iemītnieki paši algo savu uzskaitvedi, viņiem piedevām vēl jāmaksā par kancelejas precēm un rēķinu izdrukāšanu. Mūsu gadījumā šie izdevumi ir daudz mazāki. Turklāt maksa par grāmatvedības lietu kārtošanu nav atkarīga no mājas lieluma. Lai to aprēķinātu, īpašniekiem atliek tikai dzīvojamo platību sareizināt ar 0,06.

– Vai par šo cenu jūs esat gatavi sagatavot arī mājas gada bilanci?

– Protams.

 
© 2012 Darīsim KOPĀ!