Viss kas jāzin par savu māju!

Renovācija: naudas var nepietikt! Drukāt E-pasts
Ceturtdiena, 11 oktobris 2018 22:38

Mūsu valstī ir nosiltināti tikai 3% visa dzīvojamā fonda, taču pavisam drīz renovācijas darbi tiks sākti simtiem māju. Kā nepalaist garām savu izdevību?

Pēc ekspertu vērtējuma renovācija ir nepieciešama 60–70% no visām ēkām valstī, starp kurām 25 000 ir daudzdzīvokļu mājas. Tās ir mājas, kuru tehniskais stāvoklis ir no ļoti slikta līdz kritiskam, tādēļ dzīvokļu īpašniekiem nākas pārmaksāt tūkstošiem eiro par apkuri. No 2016. līdz 2022. gadam Latvijā darbojas mājokļu renovācijas programma, kura ļauj no Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzekļiem atgūt līdz 50% no remontdarbos iztērētajām finansēm. Iesniegumus par piedalīšanos šajā programmā pieņem valsts finanšu institūcija Altum.

No programmas sākšanās ir pagājuši jau vairāk nekā divi gadi. Altum Energoefektivitātes programmu departamenta direktors Ingus Salmiņš pastāsta, cik naudas vēl iespējams saņemt dzīvokļu īpašniekiem un kādi atvieglojumi tiek plānoti programmas nosacījumos.

Saņemts vairāk nekā 400 iesniegumu

– Par dienu, kad tika sākta programma, varam uzskatīt 2016. gada 15. martu, kad Ministru kabinets pieņēma atbilstošos noteikumus, – stāsta Ingus Salmiņš. – Pirmo dzīvokļu īpašnieku iesniegumu mēs saņēmām 2016. gadajūnijā. No tā laika pagājuši vairāk nekā divi gadi, un mums jau ir 403 iesniegumi. Jāpieņem, ka tā ir puse no visām mājām, kuras līdz 2022. gadam varēs piedalīties programmā, lai savā starpā sadalītu finansējumu.

– Sākumā taču izskanēja, ka naudas pietikšot vismaz 1000 māju renovācijas darbiem.

– Programmai sākoties, mēs domājām, ka iedzīvotāji prasīs naudu vienkāršai renovācijai – ārsienu siltināšanai un logu un durvju nomaiņai koplietošanas telpās, taču izrādījās, ka iedzīvotāji izvēlas daudz sarežģītākus kompleksus darbus, tādēļ pieprasītās naudas summas ir daudz lielākas. Ja iedzīvotājiem šīs programmas ietvaros kopā tika piedāvāti 156 miljoni eiro (no kuriem 85% ir Eiropas fondu līdzekļi, bet 15% – valsts budžeta līdzfinansējums), tad uz šo brīdi 70 miljoni ir jau rezervēti konkrētām mājām.

Darbi pabeigti 24 mājās

– Divu gadu laikā valdība ir vairakkārt atvieglojusi nosacījumus dalībai programmā. Vai dzīvokļu īpašniekiem ir vērts gaidīt vēl vieglāk izpildāmus nosacījumus?

– Ja pašlaik dalībai programmā var pieteikties visas mājas, kurās nav mazāk par pieciem dzīvokļiem, tad tuvākajā laikā šī latiņa tiks nolaista vēl zemāk. Ja grozījumi tiks apstiprināti, tad piedalīties varēs arī mājas, kurās nav mazāk par trim dzīvokļiem.

– Cik no 403 Altum saņemtajiem iesniegumiem jau ir pilnībā apstiprināti?

– Pilnībā ir pārbaudītas un pieņemtas dokumentu paketes no 300 mājām, bet nauda jau ir izdalīta 252 mājām.

– Tas nozīmē, ka 252 adresēs visā valsts teritorijā renovācija jau ir sākta vai sāksies tuvākajā laikā?

– Darbi ir sākti 92 mājās, turklāt 24 mājās tie jau ir pilnībā pabeigti. Katru dienu renovāciju sāk jaunas un jaunas mājas.

Būvnieki pārvērtē savus spēkus

Altum pārstāvji piedalās darbu pieņemšanā. Kāda ir renovācijas darbu kvalitāte?

– Lai atbildētu uz šo jautājumu, man ļoti rūpīgi jāizvēlas vārdi… Teiksim tā, darbu kvalitāte ir ļoti dažāda. Esam ievērojuši, ka paši būvnieki bieži pārvērtē savas iespējas. Praksē ļoti bieži saņemama lūgumus pagarināt darbu izpildes termiņus. Tas nozīmē, ka būvnieki ļoti pavirši plāno savu darbu. Viņi piedalās konkursā un uzņemas veikt siltināšanu, sacīsim, trīs mēnešu laikā. Tādā veidā konkursā viņi uzvar tos, kuri ir godīgi pateikuši, ka darbi tiks pabeigti pusgada laikā. Kad sākas reālie darbi, konkursa uzvarētāji, protams, termiņos neiekļaujas. No vienas puses, mums nebūtu žēl termiņus pagarināt, no otras – darbus finansē Eiropa, tādēļ pusēm ir uzlikti noteikti pienākumi saglabāt darbu caurskatāmību un vienlīdzības principus. Nav godīgi konkurentus uzvarēt ar apsolītu termiņu, bet, darbu darot, lūgt pagarinājumu līdz tādam pat, kādu solīja zaudētāja puse.

Kā process tiek kontrolēts?

– Tuvākajā laikā Latvijā būs jārenovē simtiem māju. Vai Altum meklē iespēju iedzīvotājus pasargāt no šādiem sarežģījumiem?

– Pieļauju, ka jau drīzumā mēs noteiksim iespējamo minimālo laiku, kādā tiek pieļauta mājas siltināšana. Mēs skaidri zinām, ka viena mēneša laikā šāds darbs nav padarāms, bet trīs mēneši arī ir maz ticams termiņš.

– Atgriezīsimies pie renovācijas darbu izpildes kvalitātes. Šis jautājums ļoti satrauc iedzīvotājus, kuri vēl tikai gatavojas piedalīties programmā.

– Ir objekti, kuri ir perfekti, – vienkārši nav kur piekasīties. Taču ir arī tādi, kur mēs jau darbu laikā redzam, ka ir pārkāpumi. Paldies iedzīvotājiem, kuri paši seko līdzi situācijai savā mājā un sūta mums ziņas un fotogrāfijas. Mēs fiziski nevaram apsekot visas renovējamās mājas, tādēļ apmeklējam tās pēc nejaušas izvēles principa.

– Kas notiek, ja saņemat dzīvokļa īpašnieka fotogrāfiju, kurā redzams pārkāpums darbu tehnoloģijā?

– Mēs varam būvniekam pieprasīt novērst pieļautās kļūdas. Tas ir obligāts nosacījums tālākā finansējuma saņemšanai.

Melnā saraksta nav

– Jums noteikti ir būvnieku melnais saraksts

– Nē, mēs atsakāmies no jebkādu sarakstu veidošanas un renovācijas darbu konkursos ļaujam piedalīties ikvienam interesentam, ja vien viņam ir atbilstoša kvalifikācija. Mūsu uzdevums ir iemācīt dzīvokļu īpašniekus pēc iespējas kritiskāk vērtēt būvnieku izvēli.

– Kas tam ir nepieciešams?

– Mēs prasām, lai būvniekam būtu kaut vai minimāla pieredze, lai būtu realizēts vismaz viens līdzīgs projekts un būtu iespējams saņemt pozitīvas atsauksmes no iepriekšējiem darbu pasūtītājiem. Mēs vēlamies redzēt, ka būvniekam ir pašam savi finanšu resursi. Savas prasības darbu izpildītājam izvirza arī apdrošināšanas kompānija, kura apdrošina civiltiesisko atbildību, un arī kredītu izsniedzošā banka.

Kādos gadījumos palīdz apdrošināšana?

– Kāpēc bankas ir ieinteresētas renovācijas darbu kvalitātē?

– Bankām ir svarīgi, lai, darbus pabeidzot, iedzīvotāji ekonomētu maksu par siltumu un varētu bez problēmām atdot kredītu. Kā piemēru varu minēt Valku (no iepriekšējā renovācijas perioda, kas notika no 2009. līdz 2013. gadam). Šajā pilsētā ir tik kvalitatīvi renovēta māja, kas vēl pēc 10 gadiem izskatās kā jauna. Ir arī slikti renovēts objekts – tās īpašniekiem jau tagad jādomā par mājas kārtējiem remontiem.

– Jūs minējāt, ka būvniekam ir jāapdrošina savi riski. Varbūt apdrošināšanas kompānija var apmaksāt jaunu remontu?

– Saprotiet, apdrošināšanas polise nosedz tikai zaudējumu daļu un tikai būvdarbu garantijas periodā. Maksimālais polises termiņš ir pieci gadi.

– Kas maksā par polisi?

– Polise ir jāiegādājas pašam būvniekam, taču saprotams, ka polises izmaksas būs iekļautas darbu tāmē, kuru apmaksā dzīvokļu īpašnieki.

– Vai dzīvokļu īpašniekiem ir tiesības pieprasīt, lai būvnieks savu atbildību apdrošina uz maksimāli pieļaujamo termiņu?

– Jā, tādas tiesības viņiem ir.

– Vai varat rekomendēt dzīvokļu īpašniekiem būvuzņēmumus, kuri sevi ir labi parādījuši un tiem ir labas rekomendācijas no iepriekš renovētiem objektiem?

– Nē, to darīt mēs nedrīkstam. Ja šādam labam būvniekam pēkšņi gadīsies brāķis un viņš pievils jaunos klientus, viņi vainos Altum un teiks: „Kā tad tā? Tieši jūs mums ieteicāt šo uzņēmumu!” Tādēļ mēs to darīt nevēlamies.

Uz četriem vaļiem

Altum piedāvātā programma laiku pa laikam mainās. Kādu palīdzību varat piedāvāt dzīvokļu īpašniekiem?

– Palīdzību sniedzam četros virzienos.  – konsultācijas, kas saistītas ar likumdošanu un pareizu dokumentu sagatavošanu iesniegšanai Altum. Otrais – izsniedzam grantu, kas nosedz 50% no renovācijas darbu izmaksām. Saprotams, ka otra līdzekļu daļa iedzīvotājiem ir jāatrod pašiem, tādēļ viņi vēršas bankās, taču bankas par ļoti devīgām nosaukt nevar. Ja mājai naudu nepiešķir, tad Altum piedāvā trešo palīdzības veidu – izsniedz garantiju kredītam. Ja māju piemeklē vissliktākais scenārijs un finanšu iestāde atsaka arī tad, sniedzot oficiālu pamatojumu šādai rīcībai, tad Altum ķeras pie ceturtā palīdzības virziena – dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai kredītu izsniedz pati.

Garantijas ir pieprasītas

– Vai Altum izsniedz daudz garantiju?

– Garantijas bijušas nepieciešamas 52% gadījumu, tas ir aptuveni 80 mājām. Astoņos gadījumos pat ar Altum garantiju bija par maz, un mums pašiem nācās izsniegt kredītu renovācijas veikšanai.

– Vai ir bijis kaut viens gadījums, kad Altum atteicis mājai garantiju kredītam?

– Nē, garantijas ir tikušas piešķirtas visām mājām, kurām tas bijis nepieciešams.

– Kādi pašlaik ir granta saņemšanas nosacījumi?

– Pirmajā programmas redakcijā bija noteikti vairāku lielumu granti atkarībā no renovācijas rezultātā mājā ietaupītās siltumenerģijas daudzuma. Pēc izmaiņu ieviešanas ir palicis tikai viens granta lielums – tie ir 50% no visu darbu un tehniskās dokumentācijas sagatavošanas izmaksām. Vienīgā mājai obligātā prasība – siltuma patēriņš mājā nedrīkst pārsniegt 90 kilovatstundas uz vienu kvadrātmetru gadā.

Siltināt sienas nav obligāta prasība

– Pieņemsim, ka māja šādu samazinājumu var sasniegt arī bez ārsienu siltināšanas. Vai arī tad māja saņems grantu?

– Jā, līdzfinansējumu var saņemt arī tad, ja mājā nomainīta tikai siltumsistēma vai veikti citi iekšdarbi.

– Vai uz grantu var pretendēt māja ar krāsns apkuri?

– Šajā plānošanas periodā uz grantu var pretendēt ikviena māja, ja vien tajā ir pieci dzīvokļi.

– Vai Altum pēc darbu pabeigšanas pārbaudīs, cik mājā reāli tiek patērēta siltumenerģija?

– Pēc renovācijas darbu pabeigšanas mājai ir pienākums iesniegt energoauditora slēdzienu, kurā būs uzrādīts sasniegtais siltumenerģijas patēriņa līmenis.

– Vai Altum ir nācies atteikt mājai līdzfinansējumu, jo siltināšanas darbi izpildīti nekvalitatīvi vai arī to rezultātā nav sasniegts gaidītais rezultāts?

– Tāda gadījuma mūsu praksē vēl nav bijis.

Pieprasījums pārsniedz piedāvājumu

– Kad gaidīt renovācijas darbu vislielāko pieprasījumu?

– Šis gads bija optimāls pēc renovējamo māju skaita. Mēs pat izjutām akmensvates trūkumu Latvijā, nemaz nerunājot par darbaroku trūkumu. Patlaban katrs būvniecības uzņēmums izmanto viesstrādniekus no Ukrainas. Noslogojums ir tuvs maksimālajam. Nākamajos periodos mēs varētu renovēt līdz 150 mājām gadā.

– Cik ilgi iedzīvotāji vēl var apdomāt, vai iesniegt iesniegumu par renovācijas sākšanu?

– Tiek prognozēts, ka 2021. gada otrajā pusē mēs sāksim bremzēt iesniegumu pieņemšanu. Šajā laikā pretendenti nonāks t.s. rezervistu sarakstā gadījumam, ja no darba atteiksies kāda no mājām ar jau iepriekš apstiprinātu finansējumu.

– Vai daudz māju atsakās no agrāk piešķirtā finansējuma?

– Mums šāda gadījuma vēl nav bijis. Mājai, kura saņēmusi Altum galīgo apstiprinājumu, renovācijas darbi jāsāk 6 mēnešu laikā, un līdz šim visi pretendenti ir iekļāvušies termiņos.

– Kad oficiāli beidzas šis līdzfinansējuma piešķiršanas etaps?

– Līdz 2022. gada 31. decembrim visām mājām, kuras saņēmušas Altum grantu, jāpabeidz renovācijas process.

– Vai pastāv aizdomas, ka daļa naudas paliks neapgūta?

– Programma uzņem ātrumu, un pieprasījums pēc grantiem noteikti pārsniegs piedāvājumu.

Pilsētu izredzes izlīdzinās

– Vai esat gatavi vēl vairāk atvieglot piekļuvi naudai?

– Galvenās grūtības dzīvokļu īpašniekiem ir noorganizēt mājas kopsapulci. Lai pieteiktos programmai, „par” jānobalso ne mazāk par 2/3 īpašnieku. To prasa gan Altum, gan bankas. Samazināt šo prasību mēs nevaram, jo izvēlei par renovāciju ir nepieciešams pārliecinošs vairākums. Ir vēl arī citas izmaiņas, piemēram, no sākuma tika teikts, ka renovācijai sevi jāatpelna 20 gadu laikā. Tagad šis termiņš pagarināts līdz 30 gadiem. Tas darīts, lai izlīdzinātu to pilsētu iespējas, kurām ir atšķirīgi siltumenerģijas tarifi. Piemēram, Liepājā ir augsts tarifs, tādēļ jebkuri ieguldījumi renovācijā šeit atpelnās ļoti ātri, savukārt Rīgā siltuma tarifs ir zems, tādēļ galvaspilsētā vajadzīgs garāks periods, lai māja uz siltuma ekonomijas rēķina atpelnītu siltināšanā ieguldīto naudu. Līdz ar to Liepāja varēja saņemt lielus grantus, jo viegli iekļāvās 20 gadu atmaksas termiņā, bet Rīgā varēja saņemt mazus grantus, jo iedzīvotāji nespēja 20 gados atdot ieguldīto naudu. Palielinot atpelnīšanās laiku, mēs esam izlīdzinājuši visu Latvijas pilsētu dalības noteikumus programmā.

Uzmanību, būs izmaiņas!

– Kādas izmaiņas programmā gaidīt tuvākajā laikā?

– Kā jau minēju, programma tiek paplašināta, jo piedalīties varēs mājas līdz 3 dzīvokļiem. Izmaiņas gaida tās mājas, kuras kredītu saņem tieši no Altum. Līdz šim mājas, kuras izmantoja mūsu kredītu, to saņēma 35% apmērā no darbam nepieciešamā finansējuma. Tagad šī summa būs palielināta līdz 50%. Ceram, ka šie grozījumi stāsies spēkā līdz jaunajam gadam.

 
© 2012 Darīsim KOPĀ!