Viss kas jāzin par savu māju!

Ministrija vērtēs balkonu stāvokli Drukāt E-pasts
Ceturtdiena, 11 oktobris 2018 23:11

Vēl šajā gadā speciālisti veiks hruščovku balkonu drošības pārbaudes un piedāvās to atjaunošanas variantus

Ekonomikas ministrija ir pasūtījusi 316. un 318. sērijas māju, tautā sauktu par hruščovkām, balkonu tehniskā stāvokļa novērtēšanu. Līdz 2018. gada 15. decembrim ir jābūt skaidrībai, cik būvnieciski stabilas ir šīs konstrukcijas, vai jāplāno steidzami to atjaunošanas darbi. Būvnieki jau tagad gatavo tipveida risinājumus hruščovku balkonu atjaunošanai.

Ekonomikas ministrijā noskaidrojās, ka balkonu apsekošanas darbiem ir piešķirti 50 000 eiro. Speciālistiem ir dots uzdevums pārbaudīt balkonu stāvokli – novērtēt to mehānisko noturību un stabilitāti. Problemātiskām konstrukcijām tiks izstrādāti trīs tipveida pārbūves vai atjaunošanas varianti.

Vairāk par šo projektu stāsta Ekonomikas ministrijas Mājokļu politikas departamenta vecākā referente Zane Stuķēna.

Kādēļ tieši balkoni?

– Padomju gados celtajām daudzdzīvokļu mājām ir daudz tehnisku problēmu. Kādēļ Ekonomikas ministrijā nolēma, ka apsekošana jāsāk tieši ar balkoniem?

– No iedzīvotājiem mēs saņemam ļoti dažādas sūdzības, bet finansējumu konkrētu apsekošanu veikšanai esam ieguvuši tikai 2018. gadā. Mums bija jāizlemj, kā pieejamos līdzekļus izlietot pēc iespējas saprātīgāk. Lai veiktu padziļinātu kādas noteiktas sērijas māju tehnisko apsekošanu, būtu nepieciešams daudz vairāk naudas un laika, jo nāktos atsegt konstruktīvos elementus un mezglus, bet pēc tam tos atkal aizklāt. Par balkoniem, neatsedzot konstrukcijas, mēs zinām, ka vairāku sēriju mājām to stāvoklis ir kritisks, tādēļ tika pieņemts lēmums ķerties klāt tieši šai konstrukcijai.

Pārvaldnieka pienākums – ieplānot remontu

– Kāpēc izvēlējāties tieši 316. un 318. sēriju, ko tautā sauc par hruščovku?

– Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 907 Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajam prasībām noteiktajam, 316. un 318. sērijas mājas atbilstoši lietotajiem materiāliem, konstrukcijām un vidējam kalpošanas ilgumam atbilst IV kapitalitātes grupai. Šo māju kalpošanas laiks ir paredzēts 70 gadi, bet balkoniem dotais termiņš ir mazāks – tikai 50 gadi. Starp citu, tas ir īsākais paredzētais kalpošanas laiks tipveida māju balkoniem.

Hruščovkas Latvijā būvēja salīdzinoši ilgu laiku – pagājušā gadsimta 50.–80. gados, un tas nozīmē, ka daļai māju balkonu kalpošanas laiks ir beidzies, bet daļai – teju beigsies.

– Kas notiek pēc tam, kad mājā kādai būtiskai konstrukcijai ir beidzies kalpošanas laiks?

– Kā noteikts jau pieminētajos noteikumos Nr. 907, mājas pārvaldnieka pienākums ir pasūtīt šīs konstrukcijas tehnisko apsekošanu. Pēc tam, ņemot vērā sertificēta būveksperta izstrādāto Tehniskās apsekošanas atzinumu un sniegtās rekomendācijas, pārvaldniekam kopā ar dzīvokļu īpašniekiem jāizveido remontdarbu plāns, lai atjaunotu savu laiku nokalpojušās konstrukcijas.

Norādīs pat izcenojumus

– Vai jums ir zināms, cik Latvijā ir hruščovku?

– Nē, tādas statistikas mūsu rīcībā nav, bet šī tipa mājas ir izplatītas daudzos Rīgas mikrorajonos, arī Jelgavā un citās lielākajās Latvijas pilsētās to nav maz. Lielākā apsaimniekošanas uzņēmuma Rīgas namu pārvaldnieks speciālisti ne reizi vien ir izteikušies par to, cik sarežģīti ir veikt balkonu remontus kaut vai tādēļ, ka iedzīvotāji nesaprot, cik tas viņiem maksās. Tādēļ mūsu projekta ietvaros ne tikai tiks izstrādāti tipveida risinājumi konstrukciju atjaunošanai, bet arī būs sagatavotas aptuvenās izmaksu tāmes.

Varbūt nevajag baidīties?

– Kāds ir jūsu pētījuma galvenais mērķis?

– Mēs vēlamies iegūt reālu priekšstatu par paneļu māju tehnisko stāvokli. Iespējams, to konstrukcijas tik tiešām ir novecojušas un pēc laika mēs varam sagaidīt masveida balkonu sabrukšanu un nogāšanos, bet tikpat iespējams, ka šādas bailes ir tikai mīts un māja pēc noteiktu darbu izpildīšanas vēl kalpos ilgus gadus. Vārdu sakot, cilvēkus nedrīkst baidīt ar apokalipsi, ja tas netiek pamatots ar zinātniskiem un praksē iegūtiem faktiem.

– Cik ilgs pēc MK noteikumiem Nr. 907 ir paredzamais kalpošanas laiks citu sēriju mājām?

– Bez hruščovkām IV kapitalitātes grupā vēl ietilpst 119. sērijas mājas, kuru lodžiju kalpošanas laiks arī beidzas pēc 50 gadiem. Pārējās populārākās sērijas – 103., 104., 464., 467. un 602.  – ietilpst V kapitalitātes grupā. Šo māju balkoniem noteiktais kalpošanas laiks ir 60 gadi, turklāt jāņem vērā, ka pašas mājas ir jaunākas par hruščovkām.

– Vai plānojat apsekot arī citu sēriju ēku balkonus?

– Tas būs atkarīgs no piešķirtā finansējuma. Ja saņemsim pietiekami daudz līdzekļu, ķersimies klāt kompleksai noteiktu sēriju māju apsekošanai. Ja naudas nebūs vairāk kā 2018. gadā, tad vissaprātīgāk būtu šos līdzekļus izlietot citas populāras sērijas balkonu apsekošanai.

Parādiet savu balkonu!

– Konkrēti kādus darbus veiks Ekonomikas ministrijas izraudzītais uzņēmums?

– Mēs sagaidām, ka saskaņā ar konkursa nolikumu speciālisti veiks kā vizuālo, tā balkonu tehnisko apsekošanu. Tiek plānots, ka viņi paši noteiks, cik māju ir jāapseko, lai iegūtu pilnīgu un ticamu statistisko informāciju par minētās sērijas balkonu vidējo stāvokli. Mēs būvspeciālistiem esam apsolījuši visu iespējamo atbalstu piekļuves nodrošināšanai, piemēram, nepieciešamības ganījumā sazināsimies ar mājas pārvaldniekiem un lūgsim viņus sadarboties.

– Kādam ir jābūt šī projekta rezultātam?

– Ideālajā gadījumā sagaidām, ka hruščovku balkonu stāvoklis netiks atzīts par tik kritisku, kā to nereti apgalvo, tādēļ varēsim pārskatīt normatīvos dokumentus, paredzot zināmu pārejas periodu, kas iedzīvotājiem ļaus sakrāt līdzekļus balkonu atjaunošanai.

Pārvaldnieks vienmēr nav vainīgais

– Ekonomikas ministrija seko tam, vai pārvaldnieki veic tehnisko apsekošanu balkoniem, kuru kalpošanas laiks jau ir beidzies?

– Nē, šādas informācijas nav nevienā datubāzē. Visvienkāršāk tam sekot līdzi pašiem dzīvokļu īpašniekiem. Pārvaldniekam ir pienākums katru gadu iedzīvotājus iepazīstināt ar viņu mājā paredzēto remontdarbu plānu. Ja mājai jau ir 50 vai 60 gadi, bet plānā nav paredzēta balkonu tehniskā apsekošana, tad pārvaldnieks acīmredzot neievēro likumā noteiktās prasības.

– Vai pārvaldnieku par to var sodīt?

– Likumā Latvijas Administratīvo pārkāpu kodekss ir paredzēti sodi par obligāti veicamo mājas pārvaldīšanas darbību nepildīšanu. Šos sodus uzliek pašvaldības dienesti – Administratīvā inspekcija, pašvaldības policija u.c., tādēļ ministrijas rīcībā nav datu par to, cik bieži tas notiek, turklāt pašvaldības dienesti pārvaldnieku var sodīt tikai pēc mājas dzīvokļu īpašnieku sūdzības.

– Tad, lūk, kādēļ tiesvedības sākas tikai pēc kārtējā balkona nokrišanas…

– Balkonu krišanā ne vienmēr ir vainīgs mājas pārvaldnieks. Ir gadījumi, kad daži balkoni ir tik sliktā stāvoklī, ka no tiem jau nokritis apmetums. Pārvaldnieks vēršas pie īpašniekiem, norādot, ka pienācis laiks balkonu atjaunošanai un jāvāc nauda šiem darbiem, bet iedzīvotāji atsakās, jo viņiem šķiet, ka viss ir kārtībā. Ja vizuālā apskate nevar apstiprināt avārijas stāvokli, pārvaldnieks ir bezspēcīgs. Ja izdodas konstatēt avārijas stāvokli, tad pārvaldniekam nekavējoties jāķeras pie darba – avārijas situācija jānovērš, bet remonta izmaksas dzīvokļu īpašniekiem jāiekļauj nākamajā rēķinā.

Kā tas palīdzēs iedzīvotājiem?

– Visiem sen un labi ir zināms, ka avārijas novēršanas darbi maksā daudz dārgāk nekā plānotie, tādēļ līdz avārijām dzīvot nevajag. Ņemot vērā ministrijas pētījuma rezultātus, būs izstrādāti tehniskie risinājumi, lai atjaunotu hruščovku balkonus. Kā tas iedzīvotājiem palīdzēs, plānojot remontdarbus?

– Šie tehniskie risinājumi būs brīvi pieejami ikvienam interesentam ministrijas mājaslapā. Plānojot remontdarbus, pārvaldnieks uzreiz varēs īpašniekus iepazīstināt ar risinājumiem un iespējamām darbu izmaksām. Pēc tam eksperts gatavos risinājumus varēs izmantot balkonu atjaunošanas projekta izstrādē, kas samazinās izmaksas tehniskās dokumentācijas sakārtošanai. Izstrādātājam nebūs jāizdomā nekas no jauna, tikai jāpaņem jau gatavas izstrādnes.

– Vai esat jau izstrādājuši šādus tipveida risinājumus daudzstāvu māju remontu vajadzībām?

– Nē, šī būs mūsu pirmā pieredze, kura parādīs, cik šāds tipveida projekts būs pieprasīts. Izpētes rezultāti būs zināmi šāgada 15. decembrī, tātad jau 2019. gadā ikviena 316. vai 318. sērijas māja varēs izmēģināt mūsu izstrādnes reālajā dzīvē.

 
© 2012 Darīsim KOPĀ!