Viss kas jāzin par savu māju!

Kur dabūt malku? Drukāt E-pasts
Piektdiena, 18 oktobris 2019 15:34

Drīz kļūs auksti. Kā no sociālā dienesta var saņemt kurināmo, ja jūsu mājās ir nevis centrālā apkure, bet gan krāsns?

Pirmais lielais aukstums nav nekāds joks. Tieši tad cilvēki sāk salt savos dzīvokļos, nosalstot pat līdz nāvei. Saskaņā ar Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra datiem, pagājušajā gadā Latvijā no aukstuma nomiruši 114 cilvēki. Divi no viņiem nosala savos dzīvokļos. Kāpēc tā notiek? Acīmredzot iedzīvotājiem nav malkas vai viņi to taupa. Valsts lielākās namu pārvaldes Rīgas namu pārvaldnieks pārziņā ir 1855 mājas ar malkas apkuri. Mēs noskaidrojām, kā saņemt cieto kurināmo no sociālā dienesta.

Dzīvokļa pabalsta ietvaros

– Kurus iedzīvotājus Rīgas sociālais dienests nodrošina ar malku?

– Rīgas pašvaldībā nav atsevišķa pabalsta malkas iegādei, – atbild Rīgas domes Labklājības departamenta Iedzīvotāju informēšanas nodaļas vadītājas vietniece Linda Sausā, – tomēr rīdzinieki var saņemt dzīvokļa pabalstu. Tas tiek piešķirts, lai cilvēkiem palīdzētu samaksāt par dzīvokļa īri un komunālajiem pakalpojumiem. Uz šo pabalstu var pretendēt iedzīvotāji, kuriem pēc dzīvokļa, gāzes un elektrības rēķinu apmaksas iztikai paliek summa, kas mazāka par garantētajiem minimālajiem ienākumiem (darbspējīgām personām – 56,91 eiro, bērniem – 64,03 eiro, pensionāriem un invalīdiem – 128,06 eiro). Kabeļtelevīzijas un interneta izmantošanas rēķini šajā gadījumā netiek ņemti vērā. Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir personām, kuru vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 320,00 eiro katram ģimenes loceklim vai atsevišķi dzīvojošai personai darbspējīgā vecumā mēnesī, bet atsevišķi dzīvojošam vecuma vai invaliditātes pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam nepārsniedz 400,00 eiro mēnesī.

Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, klients vēršas Rīgas sociālā dienesta rajona nodaļas teritoriālajā centrā, aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju, norādot pēdējo trīs mēnešu ienākumus un materiālo stāvokli. Rīgas sociālā dienesta speciālisti pārbaudīs iesniegtās ziņas un, ja nepieciešams, apsekos dzīvesvietu. Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts kopš tā mēneša, kurā ir pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu. Dzīvokļa pabalsta ietvaros tiek sniegta palīdzība kurināmā iegādei. Klients uzrāda ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītu maksājumu kvīšu oriģinālus (iesniedzot kopijas), īres vai apsaimniekošanas līgumu.

SVARĪGI:

Saskaņā ar Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra datiem, no pagājušā gada decembra līdz šā gada 21. janvārim Latvijā no aukstuma nomira 114 cilvēki. Divi no viņiem ziemas pirmajā mēnesī nosala savos dzīvokļos Rīgā, Lāčplēša ielā un Kalnciema ielā. Visvairāk nosalušo šogad bija Rīgā – 45 cilvēki. Latgalē bojā gāja 29, Zemgalē – 23, Vidzemē – 12, Kurzemē – 5 cilvēki. Vairāk nekā puse no viņiem bija alkohola reibumā

Neizmetiet čeku!

– Kādā veidā sociālais dienests izsniedz pabalstu? Kad atvedīs malku?

– Mēs piešķiram naudu cietā kurināmā iegādei. Iedzīvotājs pats to pērk tad, kad nepieciešams, un pats rūpējas par tā piegādi. Tomēr, ja nākamgad viņam atkal malka būs jāiegādājas, izmantojot sociālā dienesta atbalstu, kā pierādījums būs jāuzrāda čeks vai pavadzīme par malkas iegādi iepriekšējā sezonā, citādi iedzīvotājs pabalstu vairs nesaņems.

– Cik malkas nopirks sociālais dienests?

– Pabalstu malkas (vai cita dzīvokļa apkures kurināmā) iegādei iedzīvotājs saņem vienu reizi kalendārajā gadā:

■ 5 m3 malkas – pirmajai krāsnij, katrai nākamajai – 2 m3, bet ne vairāk kā 10 m3 cenai gadā. Ja dzīvoklī ēdiens tiek gatavots uz malkas plīts, papildus tiek piešķirti līdzekļi vēl 3 m3 iegādei;

■ oglēm un briketēm – līdz 2 t gadā vienistabas vai divistabu dzīvoklim (mājoklim), bet ne vairāk kā 4 t, ja dzīvoklis ir lielāks.

Precīzu naudas summu kurināmā iegādei nosaka Rīgas sociālais dienests, individuāli izvērtējot katru situāciju (tiek vērtēti gan ģimenes ienākumi, gan dzīvokļa uzturēšanas izdevumi).

SVARĪGI:

Precīzāku informāciju par Rīgā pieejamajiem sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību var iegūt Rīgas domes Labklājības departamentā.

Tālr. 80005055 (pirmdienās–ceturtdienās: 9.00–17.00; piektdienās: 9.00–16.00).

Rīgas sociālais dienests: tālr. 67105048 (darbadienās darba laikā).

www.ld.riga.lv

Aiznesīs līdz dzīvoklim

– Arī krāsns remonts nav lēts prieks. Vai sociālais dienests palīdzēs to savest kārtībā, ja iedzīvotājam nepietiek naudas?

– Krāsns remontu Rīgas sociālais dienests neapmaksā, tomēr, ja šāda nepieciešamība rodas, cilvēks var vērsties pie mums. Katrs gadījums tiek vērtēts atsevišķi.

– Ja iedzīvotājs pats nevar aiznest malku uz dzīvokli, vai sociālais dienests piešķirs palīgu? Cik bieži palīgs varēs nākt?

– Rīgas sociālais dienests piedāvā mājas aprūpes pakalpojumu. Tas ir paredzēts, lai nodrošinātu to personu, kas objektīvu apstākļu dēļ nevar parūpēties par sevi, pamatvajadzības. Palīgs paveic ikdienas mājas darbus, tātad arī ienesīs malku dzīvoklī, iekurs uguni. Šis pakalpojums tiek sniegts dzīvesvietā, tāpēc palīgs neliks malku šķūnītī. Tas ir papildu maksas pakalpojums, ko var sniegt gan šis aprūpētājs, gan jebkura cita persona. Tātad, ja kāds atved malku un izkrauj to pagalmā, par tās nolikšanu sausumā būs jārūpējas pašam iedzīvotājam.

– Kā mainās iedzīvotāju skaits, kam nepieciešama sociālā palīdzība kurināmā iegādei?

– Šā gada astoņos mēnešos palīdzību kurināmā iegādei dzīvokļa pabalsta ietvaros ir saņēmušas 1350 ģimenes. Jāsaka, šo cilvēku skaits pakāpeniski samazinās, jo galvaspilsētā samazinās malkas šķūnīšu skaits, iedzīvotāji sāk izmantot citus kurināmā veidus.

 
© 2012 Darīsim KOPĀ!