Viss kas jāzin par savu māju!

Tāmes ir tālu no pilnības Drukāt E-pasts
Trešdiena, 10 jūnijs 2009 00:00

Pirms dažiem mēnešiem Ministru Kabinets pieņēma noteikumus Nr. 1014 – par kārtību, kādā namu pārvaldēm jāaprēķina maksa par mūsu māju apsaimniekošanu. Kā jau vienmēr, noteikumi ir iznākuši labi, bet to izpilde rada lielas problēmas.

Pabeidzot revīziju galvaspilsētas namu pārvaldēs, pie tāda secinājuma nākuši Rīgas domes Komunālā departamenta speciālisti. Izrādās, ka pašvaldības namu pārvaldnieki sapinušies, sastādot māju apsaimniekošanas gada tāmes. Vai nu viņi nav sapratuši MK jaunās prasības, vai arī nav papūlējušies noteikumus kārtīgi izlasīt.

Valdība izvirzījusi namu pārvaldēm vienkāršu uzdevumu: katru gadu sastādīt klientiem mājokļu apsaimniekošanas tāmes nākamajai sezonai. Pēc tādas tāmes dzīvokļa īpašnieks viegli var uzzināt, cik daudz naudas viņš samaksājis par sava nekustamā īpašuma uzturēšanu un pārvaldīšanu, cik lieli remonta uzkrājumi ir mājai, kādiem darbiem tie tiks tērēti. Viss it kā būtu skaidrs un saprotams. Bet nē. Tikai dažas namu pārvaldes šogad piedāvājušas rīdziniekiem Ministru kabineta noteikumiem atbilstošas tāmes. Pārējās šo darbu veikušas pa roku galam.

Šai sakarā Rīgas domes Komunālā departamenta direktora v.i. Rita Visocka Rīgas Apsaimniekotāju asociācijai pavēstīja:

„Agrāk Rīgas namu pārvaldēs pastāvēja kopsaimniecības princips. No rentabliem namiem iegūtā nauda tika izlietota sliktākā stāvoklī esošu nerentablu mājokļu remontam. Bija gadījumi, kad tādām mājām radās „parādi” – it kā par darbiem, kas tika finansēti no citu dzīvojamo namu uzkrājumiem.”

Tad, lūk, vēl 2008. gadā dažas Rīgas namu pārvaldes māju tāmēs mēģināja iekļaut tādu pozīciju kā „veco parādu atmaksāšana”. Komunālā departamenta speciālisti tādu rīcību uzskata par nepamatotu. „Pārvaldnieki nav izanalizējuši, kad šajās mājās – parādniecēs ir privatizēti dzīvokļi,” saka Rita Visocka. „Tostarp dzīvokļu privatizācijas un pirkuma līgumu slēgšanas laikā iedzīvotāji netika brīdināti, ka viņiem jāatmaksā kaut kādi veci māju parādi. Tāpat nekādas norādes par parādiem nebija ne dzīvokļu īpašnieku līgumos ar namu pārvaldi, ne vecajos dzīvokļu rēķinos.”

Ar to namu pārvalžu aplamības dokumentu sastādīšanā nebeidzās – arī 2009. gada tāmēs dažas no tām bija ierakstījušas veco parādu atmaksāšanas pozīciju. Pēc Komunālā departamenta veiktās revīzijas šī pozīcija tika atsaukta.

Reizē apsaimniekotājiem nav veicies ar māju tehniskās apkalpošanas aktiem, kas ir viens no pamatelementiem, pēc kura aprēķina maksu par apsaimniekošanu. Pareizi šos aktus noformējušas tikai dažas namu pārvaldes. Kopumā Komunālais departaments atzina, ka normatīviem atbilst vienīgi namu pārvalžu Viesturdārzs, Kurzemes namu apsaimniekotājs, Pļavnieku nami un Rīgas centra apsaimniekotājs gada tāmes. Pārējām vēl jāpiestrādā, lai izlabotu kļūdas.

 
© 2012 Darīsim KOPĀ!