Viss kas jāzin par savu māju!

Rīgā par šķūnīšiem naudu neprasa. Pagaidām Drukāt E-pasts
Piektdiena, 20 janvāris 2012 00:00

Rīgas dome ir izstrādājusi un tuvākajā laikā pieņems noteikumus „Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā 2012. gadā”, kuri paredz zemes nodokļa pieauguma ierobežojumu 25 procentu apmērā. Rīga sola neaplikt ar nodokli dzīvojamo māju palīgtelpas, izņemot garāžas.

Ar nodokli paredzēts aplikt inženierbūves – laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi. Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves plānots aplikt ar paaugstinātu nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3% apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības.

Atsevišķām rīdzinieku kategorijām paredzētas nekustamā īpašuma nodokļa atlaides 25–90% robežās. Personām, kam jau ir tiesības uz nodokļa atvieglojumiem, 2012. gadā Rīgā piepulcēsies 1. un 2. grupas invalīdi. Nodokļu atvieglojumus varēs saņemt personas, kam ir kopīga deklarēta dzīvesvieta ar bērnu invalīdu, 1. un 2. grupas invalīdu, kurš ir šīs personas bērns, mazbērns, brālis, māsa, vecāki vai vecvecāki.

Šīs personas varēs saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus gan par zemi un dzīvojamām mājām, gan telpām nedzīvojamās ēkās, kuras izmanto dzīvošanai, un telpām, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu.

 
© 2012 Darīsim KOPĀ!