Viss kas jāzin par savu māju!

Mājai un zemei jāpieder vienam īpašniekam Drukāt E-pasts
Ceturtdiena, 21 jūnijs 2012 12:42

Šogad Latvijā var parādīties jauns likums par dalīto īpašumu, kas galīgi noteiks attiecības starp daudzdzīvokļu māju iemītniekiem un šīm mājām piesaistītās zemes īpašniekiem.

Daudzdzīvokļu mājām piederīgās zemes nomas problēma, kas īpaši aktuāla kļuva pagājušajā gadā, šķiet neatrisināma. Saskaņā ar likumu zemes īpašniekiem ir tiesības prasīt, lai māju iedzīvotāji viņiem maksā 6% no zemesgabala kadastrālās vērtības gadā. Iznāk, ka tādas piespiedu nomas 15 gados pilnībā tiek samaksāta zemes vērtība. Tas ir izdevīgi tās īpašniekiem, bet postoši māju iemītniekiem.

Ir fiksēti gadījumi, kad dzīvokļa īpašniekam par zemes nomu ik mēnesi jāmaksā pieci seši lati par dzīvojamās platības kvadrātmetru! Nesamērīgā maksa ir iemesls tam, ka iedzīvotājiem krājas parādi, un tad vairs nav tālu līdz izlikšanai no dzīvokļa tiesas ceļā. Kas aizstāvēs mūsu tiesības?

Tieslietu ministrija valdības uzdevumā meklē jaunu pieeju šai problēmai. Likumam par dalīto īpašumu vajadzētu būt gatavam līdz šā gada rudenim. Tas attieksies uz dzīvokļa īpašuma objektiem, kas atrodas ēkās uz privātīpašniekiem piederošas zemes. Tikai Rīgā vien šādos apstākļos dzīvo aptuveni 40 tūkstoši ģimeņu.

Šajās dienās Tieslietu ministrija sniedza valdībai pārskatu par paveikto. Ministrijas speciālisti piedāvā vairākus risinājumus. Pirmais – ilgtermiņā atteikties no dalītā īpašuma veidošanas, otrais – dalītā īpašuma izbeigšana. Tas nozīmē, ka perspektīvā zemei un uz tās esošajām būvēm būtu jāpieder tikai vienam īpašniekam (daudzdzīvokļu māju gadījumā tā varētu būt dzīvokļu īpašnieku biedrība).

Tieši šajā jautājumā valdības sēdē izvērsās vislielākās diskusijas. Tieslietu ministrija iesaka, lai lēmumu par zemes izpirkšanu pieņem dzīvokļu īpašnieku kopība, savukārt Pašvaldību savienības pārstāvji uzskata, ka lēmums par attiecīgas zemes domājamās daļas izpirkšanu jāpieņem katram dzīvokļa īpašniekam atsevišķi.

Taču likumā visdrīzāk būs paredzēta arī pretējā kārtība: ne tikai dzīvokļu īpašnieki varēs lemt par mājai piederīgās zemes pirkšanu, bet arī zemes īpašnieks iegūs tiesības izpirkt... māju, kas atrodas uz viņam piederošās zemes. To gan viņš varēs izdarīt tikai tādā gadījumā, ja lēmumu par visas mājas pārdošanu kopīgi būs pieņēmuši visi dzīvokļu īpašnieki.

Valdība konceptuāli atbalstīja Tieslietu ministrijas ziņojumu par jaunā likuma izstrādi. 

 
© 2012 Darīsim KOPĀ!