Vai neprivatizētos dzīvokļus pārdos? Drukāt
Piektdiena, 20 novembris 2009 00:00

„Jau vairāk nekā 40 gadu īrēju dzīvokli, man ir īres līgums uz nenoteiktu laiku. Parādu nav. Mūsu mājā ir tikai daži privatizēti dzīvokļi. Daudzi paziņas ir teikuši, ka visus neprivatizētos dzīvokļus pārdos izsolē. Kas notiks ar mums, īrniekiem? Vai mūs var izlikt no mājokļa?”

Vēlos jūs nomierināt: izīrētājs īrnieku no īrētā dzīvokļa var izlikt tikai ar tiesas spriedumu un tikai likumā stingri noteiktos gadījumos. Ja tiesa pieņem lēmumu izlikt īrnieku, tā nosaka, kā notiek šī izlikšana:

  • ierādot citu līdzvērtīgu dzīvojamo platību;
  • ierādot citu dzīvošanai piemērotu telpu;
  • bez citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.

Ja mainās mājas vai dzīvokļa īpašnieks, jaunajam saimniekam jāvadās pēc likuma „Par dzīvojamo telpu īri” 8. panta, kur teikts, ka gadījumā, ja dzīvojamā māja vai dzīvoklis pāriet citas juridiskās vai fiziskās personas īpašumā, jaunajam īpašniekam ir saistoši iepriekšējā īpašnieka noslēgtie dzīvojamās telpas īres līgumi.

Tātad jums nav pamata uztraukties. Šobrīd jūs esat dzīvokļa īrnieks pašvaldībai piederošā mājā. Ja Rīgas dome nolems neprivatizētos dzīvokļus pārdot, tas var notikt tikai izsoles ceļā, un jums tādā gadījumā būs pirmpirkuma tiesības. Turklāt, kā jau teikts, nevienam nav tiesību izlikt jūs no dzīvokļa pat tad, ja tam uzradīsies jauns saimnieks.

Ja ar šo skaidrojumu jums neliekas pietiekami, varat lūgt sīkāku konsultāciju Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kungu ielā 7/9.

Atbildes sagatavoja Sv. LISIVŅENKO