Kā dalīt dzīvokli ar bijušo sievu? Drukāt
Piektdiena, 10 aprīlis 2009 00:00

„Man pieder četristabu dzīvoklis. Kopā ar mani dzīvo bijusī sieva un divi pieaugušie bērni. Neviens no viņiem nemaksā par komunālajiem pakalpojumiem un mājas uzturēšanu, nemaz nerunājot par dzīvokļa remontu. Sarunu un pierunāšanas laiks ir beidzies. Esmu nolēmis dzīvokli pārdot un nopirkt citu, mazāku. Vai drīkstu to darīt bez visu dzīvokļa iemītnieku piekrišanas? Pastāstiet, kā iespējams atrisināt šo problēmu.”

Pārdot vai apmainīt dzīvokli jūs varat tikai ar visu ģimenes locekļu rakstisku piekrišanu. Jūsu gadījumā ģimenes locekļi ir tikai bērni. Saskaņā ar likumu „Par dzīvokļa īpašumu” jūsu bijusī dzīvesbiedre šo statusu ir zaudējusi. Dzīvokļa lietošanas tiesības viņai saglabājas tikai tad, ja ir attiecīga vienošanās ar dzīvokļa īpašnieku.

Vēl vairāk, šķiršanās vai laulības atzīšana par neesošu dod tiesības dzīvokļa īpašniekam prasīt bijušā laulātā dzīvokļa lietošanas tiesību izbeigšanu, ja vien dzīvoklis nav bijis laulāto kopīga manta.

Tālāk jums ir divi problēmas risināšanas varianti. Ja jūs esat ar mieru arī turpmāk dzīvot kopā ar radiniekiem un vienīgā problēma ir tā, ka viņi nemaksā par dzīvokli, rakstiski piedāvājiet bijušajai dzīvesbiedrei noslēgt ar jums dzīvojamo telpu īres līgumu. Ja viņa atteiksies, varēsit doties uz tiesu ar prasību par viņas piespiedu izlikšanu no dzīvokļa.

Ja neizdodas ar bērniem vienoties par viņu dalību rēķinu samaksāšanā, jūs varat rakstiski vērsties namu pārvaldē ar lūgumu sadalīt personisko rēķinu uz dzīvokļa iemītniekiem. Visdrīzāk jau jums atteiks, bet tas dos iespēju pamatot jūsu prasību tiesai šajā jautājumā. Vienīgi jums vismaz mēnesi iepriekš ar ierakstītu vēstuli jābrīdina bērni par nodomu ar viņiem tiesāties. Varbūt ar to vien pietiks, lai radi attaptos.

Savukārt, ja jūs šādu kopā dzīvošanu principā uzskatāt par neiespējamu, uzreiz iesniedziet tiesā prasību par visu dzīvoklī iemitināto personu piespiedu izlikšanu. Tiesā jums vajadzēs pierādīt, ka bijusī dzīvesbiedre un bērni nepilda likumā „Par dzīvokļa īpašumu” noteiktos pienākumus – nepiedalās ar mājas uzturēšanu un ekspluatāciju saistīto izdevumu segšanā, kā arī komunālo maksājumu kārtošanā. Tikai viena lieta: lai pareizi uzrakstītu iesniegumu tiesai, jums būs vajadzīga jurista palīdzība.